zastupitelstvo_alesoPrimátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 28. května 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3) Návrh na pozastavení pořizování Územního plánu Děčín
4) Osobní lodní doprava v Děčíně – smlouva o poskytnutí dotace, smlouva o dopravě
5) Ostatní záležitosti
6) Odprodej pozemků
7) Informace o činnostech orgánů města
8) Diskuse a závěr

Zdroj: Magistrát města Děčín