Na vrchu Maiberg vznikla nová přírodní rezervace

MaibergV jihovýchodní části CHKO Labské pískovce nedaleko osady Filipov na Českokamenicku vznikla od ledna nová přírodní rezervace. Chrání zdejší zachovalé smíšené lesy, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny ve své zprávě.

Kamenité svahy vrchu Maiberg byly nevhodné k zemědělskému obhospodařování a tato vyvýšenina je patrně historicky dlouhodobě zalesněnou enklávou v zemědělsky obhospodařované krajině Českokamenicka. Čedičový vrch vznikl ve třetihorách vulkanickou činností.

Je to velmi cenné území. V létě tu kvetou stovky vzácných lilií zlatohlavých, na svazích roste zachovalý smíšený les s duby, jasany, javory klenem, habry a lískou. V bohatém podrostu se daří zvonkům broskvolistým, jaterníku trojlaločnému, kopytníku evropskému a violce lesní. Žije tu řada motýlů, například ohrožený batolec duhový,“ vypočítává Jana Tutková, ze Správy CHKO Labské pískovce. Množství mrtvého a odumírajícího dřeva, které je ponecháno přirozenému rozpadu, ale i přirozeně meandrující potok s písčitými a bahnitými deponiemi tvoří prostředí bohatého společenstva dalších skupin hmyzu, např. střevlíkovitých nebo nosatcovitých brouků.

Zdroj: www.idecin.cz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)