Účastníci úspěšně ukončili první běh projektu z Evropského sociálního fondu „Mít práci a být jako ostatní“

Mít práci a být jako ostatníV průběhu září a října tohoto roku pomalu končí první běh a současně byl dne 23. 9. 2013 zahájen druhý běh projektu z Evropského sociálního fondu „Mít práci a být jako ostatní“ realizovaný občanským sdružením Cesta do světa – Slunečnice o.s.

Do prvního běhu Projektu ESF nastoupili tři muži a tři ženy. V současné době někteří z nich ještě dokončují svou pracovní praxi, jiní ji již úspěšně ukončili a chystají se k nástupu do zaměstnání na pracovní smlouvu. Účastníci prvního běhu projektu nejprve absolvovali dvouměsíční vzdělávací a motivační program, v němž za pomoci a podpory osobního asistenta získávali a následně procvičovali pracovní znalosti a dovednosti. Zároveň si vybírali vhodné zaměstnání, kde vykonávali placenou pracovní praxi po dobu tří měsíců. V rámci praxe se účastníci uplatnili v Kavárně Na Cestě, v Zoologické zahradě Děčín a v DDM v Březinách.

Všichni zdravotně postižení účastníci z prvního běhu projektu ušli velký kus cesty. Za 5 měsíců spolupráce s asistentem udělali velké pokroky. Svou práci ovládají, jsou samostatní, velmi motivovaní a hrdí na to, že mohou pracovat stejně tak jako lidé bez postižení. „Každý den, když pracuju tady v ZOO, tak mám pocit jako bych se znovu narodila,“ říká nadšeně jedna z absolventek prvního běhu projektu. Všem úspěšným absolventům prvního běhu přejeme hodně štěstí a úspěchů v zaměstnání a účastníkům zahajujícím druhý běh projektu ESF minimálně stejnou radost a pocit naplnění z práce jako mají jejich kolegové z předchozího běhu.

Rádi bychom touto cestou poděkovali i všem dosavadním spolupracujícím zaměstnavatelům – příspěvkové organizaci ZOO Děčín, DDM Březiny Děčín a Kavárně Na Cestě, kteří poskytli účastníkům projektu možnost získat pracovní místo. Bez vás by to nešlo, děkujeme!

Projekt z Evropského sociálního fondu „Mít práci a být jako ostatní“ pomáhá zdravotně postiženým osobám při vstupu na trh práce. Nabízí kvalitní přípravu pro úspěšné uplatnění na trhu práce, placenou pracovní praxi a úspěšným absolventům pracovní místo na dobu 1 roku. To vše za podpory osobního asistenta, který s účastníkem pracuje zcela individuálně vzhledem k jeho možnostem a potřebám. V projektu, který byl zahájen 15. 3. 2013, bude do března 2015 zrealizováno celkem 5 běhů, v rámci kterých může získat své placené zaměstnání až 60 účastníků se zdravotním postižením.

Mgr. Dagmar Radvanová
vedoucí projektu a vedoucí sociálních služeb
731 653 326, cds@slundecin.org

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)