SZ Veltrusy(1)Benešov nad Ploučnicí  – Velká voda, která se prohnala téměř celou republikou, se naštěstí Státnímu zámku v Benešově nad Ploučnicí vyhnula. „Povodeň nás zcela minula, o takovém štěstí však nemohou mluvit jiné objekty, které jsou ve správě Národního památkového ústavu,“ řekl benešovský kastelán Zdeněk Henig.  V Benešově nad Ploučnicí jsou bez omezení zpřístupněny oba objekty, tedy Horní i Dolní zámek. „Na návštěvnosti se samozřejmě povodně podepsaly, lidé se k nám totiž kvůli zatopeným silnicím nemohli dostat. Nyní budeme rádi za každého návštěvníka, peníze ze vstupného totiž pomohou objektům, které voda zaplavila,“ poznamenal Henig.

Dle aktuálně vyhodnocených informací byly povodní nejvíce zasaženy Státní zámek Kratochvíle, Ratibořice a Veltrusy. „Všechny objekty jsou veřejnosti přístupné, omezení se týká především parků a zahrad či menších správních a hospodářských budov,“ poznamenal ředitel územní památkové správy NPÚ v Praze Dušan Michelfeit.

Zámky, kterým se povodeň nevyhnula

SZ Kratochvíle – prostor předzámčí byl zaplaven do výše přesahující úroveň povodně v roce 2002. Během pondělka 3. 6. 2013 hladina vody klesla, areál se již nachází ve stabilizovaném stavu a jsou monitorovány škody na stavbách. Nejvíce poškozena byla západní ohradní zeď, na níž se zachovaly originální renesanční malby. Tím se zkomplikovaly právě probíhající restaurátorské práce. Zámek je však veřejnosti v tuto chvíli opětovně otevřen.

SZ Ratibořice – v areálu byl nejvíce zasažen objekt tzv. Rudrova mlýna a jeho bezprostřední okolí. Budovy Starého bělidla a panské prádelny byly podmáčeny, ale do interiérů se voda nedostala. V tuto chvíli jsou již všechny objekty zpřístupněny, pouze v Rudrově mlýně nelze pro návštěvníky otevřít všechny běžně přístupné prostory.

SZ Veltrusy – zámek a park jsou pro veřejnost uzavřeny. Areál očekává kulminaci Vltavy. Jsou zaplaveny přístupové cesty, mostky, obora, park a louka pod zámkem. Zasaženy jsou menší stavby a pavilony v parku. Zámek zaplaven není, probíhá zde rekonstrukce a zámecký mobiliář je dlouhodobě umístěn na jiných objektech ve středních Čechách

Veškerý mobiliář všech tří objektů se díky rychlému zásahu a bezchybné koordinaci pracovních týmů NPÚ podařilo deponovat do bezpečí a uchránit tak před poškozením.

Na většině státních památkových objektů zpřístupněných veřejnosti, které poškodila povodeň, se nyní konají zajišťovací a úklidové práce. Škody způsobené povodní eviduje NPÚ napříč celými Čechami.

Aktuální dění na Státním zámku Benešov nad Ploučnicí zámku můžete sledovat i na oficiálních stránkách zámku www.zamek-benesov.cz