zámek průvodce návštěvníci_alesoVečerní hry pro dospělé, neviditelná prohlídka pro nevidomé, loutkové divadlo pro děti, módní show a fotografické dílny – to vše by podle studentů zvýšilo návštěvnost a povědomí o zámku Děčín.

Studenti Vysoké školy obchodní v Praze i letos navrhli atraktivní programy, díky nimž by se měla zvýšit návštěvnost a atraktivita pěti vybraných památkových objektů. V zimním semestru si studenti vybírali z památek zapojených do úspěšného celonárodního programu „Otevřte 13. komnatu“. Jedním z nich je i zámek Děčín, který vedle zámku Loučeň a hradu Kost patří v rámci programu k těm nejnavštěvovanějším.

Studenti navrhují propojit život člověka s aktivitami na zámku, aby lidé měli možnost prožít příjemné životní okamžiky v unikátní atmosféře. Cílem všech návrhů je motivovat návštěvníky, aby se na zámek vraceli. Dětem studenti nabízí loutkové divadlo, které by je hravou formou seznámilo s historií zámku a v němž by účinkovala jimi vlastnoručně dotvořená loutka. Dospělým je jako alternativa k tradičně pojatým víkendovým večerům určeno Zámecké hraní – možnost zahrát si v prostorách zámku historické hry našich babiček, bingo nebo karty. Pro nevidomé studenti navrhují Neviditelnou prohlídku ve speciálně upravených interiérech, kde by zámek a jeho historii zprostředkovaly ostatní smysly. Dění v zahradě a v Dlouhé jízdě studenti navrhují oživit módními přehlídkami. V rámci dvoudenních fotografických dílen pro profesionály i amatéry by se účastníci kurzů učili fotit nejen v komnatách a zahradách, ale i za ztížených světelných podmínek v zámeckých sklepeních.

Všechny projekty jsou vypracovány do nejmenších detailů a připraveny k realizaci. Nechybí důkladné propočty a projednání s dodavateli, místními producenty a příslušnými orgány. Romana Hájková, studentka VŠO a jedna z autorek projektu uvedla: „Podařilo se nám připravit studii z nezaujatého pohledu. Strávili jsme nad ní hodně času a probdělých nocí a věříme, že alespoň některé z našich doporučení uvidíme v praxi.“ Doplňuje jí její kolega z týmu VŠO, David Červinka: „Naše návrhy jsou nejen realizovatelné a udržitelné, ale některé jako například Zámecké hraní nebo loutkové divadlo s vlastními loutkami návštěvníků i jedinečné.“

Projekt na podporu zámku Děčín vznikl v rámci výuky na VŠO pod odborným vedením pedagogů a v úzké spolupráci s ředitelkou zámku, paní Krupičkovou. Kromě Děčína se studenti zaměřili ještě na zámky Kozel, Kačina, Karlova Koruna a klášter Broumov. V loňském roce navrhli studenti inovativní projekty pro hrad Rožmberk, klášter Plasy a zámky Ratibořice, Velké Březno a Jaroměřice nad Rokytnou.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem ve Spálené ulici na pražském Novém Městě byla založena v roce 2000. Jako neuniverzitní soukromá vysoká škola poskytuje akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, kurzy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím i vědecko-výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V současné době ji navštěvuje více než 3300 studentů prezenčního a kombinovaného studia. Mezi obory studia na VŠO patří například Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, Management leteckých podniků nebo Management cestovního ruchu.

Tereza Augustinová