Město nabízí nebytový prostor k pronájmu

Nebytové prostory v Příbramské ulici chce město pronajmout formou veřejné pobídky. Návrhy mohou zájemci posílat v řádně uzavřené obálce označené obchodním jménem navrhovatele, adresou jeho sídla a nápisem: NEOTEVÍRAT – veřejná výzva – pobídka k využití volných nebytových prostor v objektu Příbramská 1911/32 Děčín IV. Návrhy mohou být doručeny osobně na podatelnu do sídla vyhlašovatele: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV v pracovních dnech mezi 8.00 a 15.00 hod, v úředních hodinách Po – ST mezi 8.00 hod a 17.00 hod nebo zaslány poštou na adresu: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 40538. Návrhy musí být doručeny vyhlašovateli do konce lhůty pro podání návrhu do 30.06.2013

Parcela: p. č. 1225/1 zast. pl. a nádvoří
Vlastník: statutární město Děčín
Plocha NP: prodejní plocha 95,63 m²
šatna 8,07 m²
soc. zařízení 3,63 m²
Nájemné: dle veřejné pobídky

Zálohy za služby: 1 750,- Kč/měsíc
Kauce: ve výši tříměsíčního nájemného
Charakter: nebytový prostor vhodný k pronájmu za účelem využití pro
kanceláře, vytápění dálkové
Umístění: uvedený nebytový prostor je situován v městské části Děčín –
Podmokly, která se nachází v centru města Děčína s
možností parkování.
Bližší informace:
statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín
odbor místního hospodářství a majetku města
tel:: 412 593 222
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčína IV

Zdroj: Magistrát města Děčín

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)