Sportovní klub městské policie uspořádal výchovný tábor pro děti

Sportovní klub Městské policie Děčín uspořádal ve spolupráci s Klubem českých turistů Janov sportovně-výchovný pobytový tábor pro děti z dětského domova v Tisé. Zúčastnilo se ho devět kluků ve věku 11 – 16 let. Smyslem tábora bylo obohatit běžnou výchovu, které se dětem dostává v domově, o širší společenský rozměr. „Dětský domov v Tisé pracuje s dětmi velice kvalitně, to bylo na první pohled zřejmé, kluci fungovali úplně perfektně … výchova v domově je ale výchovou v relativně uzavřené komunitě, domov tedy v určitém okamžiku logicky nemá, kam dospívající kluky posunout. Proto jsme chtěli tisským trošku pomoct a vštípit klukům některé morální zásady přímo v praxi,“ vysvětluje vedoucí tábora Václav Němeček.

Tábor měl základnu na Hotelu Maxičky a probíhal za plného hotelového provozu. Kluci se tedy museli plně přizpůsobit návykům a potřebám ostatních hotelových hostů, a to jak v restauraci, tak v ostatních společných prostorách uvnitř i vně hotelu. Kromě toho zažívali bohatý program – černý rytíř je provedl děčínským zámkem, z paluby výletní lodi se seznámili s kaňonem Labe coby významným přírodním dědictvím naší země, navštívili obec Hřensko s nejnižším bodem nadmořské výšky v Čechách, projeli se Soutěskami, podívali se na pohádkový Dolský mlýn, v jezdeckém klubu Apollo Růžová se povozili na koni, zažili kontaktní výuku v děčínské ZOOškole, návštěvou u mistryně Evropy v závodech psích spřežení Dagmar Nešněrové poznali, jaký je život s obrovskou smečkou psů, svezli se na čtyřkolce, terénním gazíkem, mezi skláři ve sklárně Egermann v Novém Boru zjistili, jaké kouzlo skrývá toto tradiční české řemeslo, zařádili si v děčínském Aquaparku, navštívili psovody na Maxičkách a seznámili se s profesionálními hasiči a jejich technikou ve zbrojnici v Děčíně. Jedno táborové odpoledne strávil s dětmi také primátor statutárního města Děčín František Pelant, který si s dětmi z titulu praxe kriminalisty povídal mimo jiné o prevenci kriminality, o zásadách osobní bezpečnosti, o práci vyšetřovatele, o roli primátora a jiných zajímavých tématech. Během pobytu kluci absolvovali denní rozcvičky, základy sebeobrany a výchovné přednášky např. o drogách. V rámci sportovní a turistické výchovy se všude přesouvali pěšky, při výletu do NP České Švýcarsko s využitím linkového autobusu Dopravního podniku města Děčín.

Výchovný tábor se uskutečnil pod záštitou náměstka primátora statutárního města Děčín pana Pavla Sinka, s organizačním přispěním tajemníka děčínského magistrátu Ing. Jaromíra Zajíčka a ve sponzorské režii všech zmíněných institucí, kterým za pomoc s přípravou a průběhem tábora nálěží velký dík pořadatelů.

Za SKMP Děčín a KČT Janov vedoucí tábora V. Němeček a B. Růžičková

Zdroj: Magistrát města Děčín

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: