Překvapení na Dolském mlýně

V sobotu 18. srpna 2012 se konala letos již čtvrtá brigáda na Dolském mlýně. Sešlo se devětadvacet dobrovolníků, sponzorsky byl zajištěn velkokapacitní kontejner na suť. A právě v sutinách bývalého hotelu došlo k nečekanému objevu: zpod nánosů cihlové drti se vynořila dutina – sklep, částečně vytesaný ve skále, částečně vyzděný a sklenutý z pískovcových štuků. Letopočet na překladu dveřního portálu jej datuje do roku 1742, tedy do doby, kdy mlýn patřil mlynáři Jakobu Proschemu. O stavebních aktivitách na mlýně v době soukromého (nikoli vrchnostenského) držení jsou archivní zprávy velmi vzácné. Nálezy z letošního roku (již v květnu byla nalezena část dveřního ostění ve stáji, datovaná 1747, tedy opět z doby mlynáře Proscheho) jsou proto cenným doplňkem písemností.

Přes vysoké teploty se brigádníkům nakonec podařilo zaplnit kontejner (z destruovaného hotelu bylo odvezeno 10 tun suti) a osadit okenní ostění v čelní stěně stáje, čímž se podařilo provázat další dva bloky zdiva a postoupit ve stabilizaci objektu ke druhému vchodu. Brigádníkům patří dík a uznání, jakož i trpělivému p. Knyovi z Jetřichovic, který s nimi vydržel převážet náklady od rána až do páté.
Zdroj: www.npcs.cz 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)