Komunitní plán města Děčín je jeden z nejlepších v kraji

V rámci projektu Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji probíhalo vyhodnocení kvality procesů komunitního plánování v 16 městech kraje. Města Děčín a Ústí nad Labem obdržela nejlepší hodnocení.

Cílem hodnocení bylo poskytnout odborný pohled na stav procesu komunitního plánování na území Ústeckého kraje v jednotlivých městech a na kvalitu dokumentů zpracovaných v rámci tohoto procesu. Základní metodikou pro hodnocení bylo posouzení podle Kritérií kvality plánování sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. S kvalitou procesu komunitního plánování je spojena práce a její výsledky v oblasti rozvoje sociálních služeb ve městě. „Získaného ocenění si velice vážíme a je pro nás výzvou k dalšímu zlepšování,“ řekla Dagmar Vávrová, hlavní manažerka procesu. Pro dobré fungování komunitního plánování, je nezbytná spolupráce s poskytovateli sociálních služeb. „Bez vzájemné spolupráce s těmito subjekty bychom ocenění nezískali,“ doplnila Vávrová. Díky vzájemné spolupráci a plánování v sociální oblasti se mohou občané města dozvědět o nabízených službách neziskových organizací na webovém portálu sociálních služeb na stránkách města www.komunitni.mmdecin.cz.

Jedním z konkrétních výsledků práce, který se dotýká všech občanů města, je např. odstraňování bariér jak v dopravě, na pozemních komunikacích, tak v dostupnosti veřejných budov a zařízení. „Dalším z cílů v oblasti sociálních služeb je zlepšení života seniorů v našem městě. Mezi naše priority patří rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ulici. Rádi bychom také rozvíjeli další aktivity pro seniory a rozšířili nabídku kulturně společenských akcí,“ doplnil František Pelant, primátor města. Město Děčín se také připojilo k procesu transformace pobytových zařízení pro osoby s mentálním postižením a jejich začleňování do běžného života i s možností bydlení v nájemních bytech. Klientky Domova se zvláštním režimem našli nový domov v bytech v centru města, část se jich přestěhovala z nevyhovujících prostor Prostředního Žlebu do nových na Starém Městě.

Zdroj: Magistrát města Děčín

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)