Cenu města udělí primátor již po čtvrté

Do konce září mohou občané podávat návrhy na udělení Ceny města. Tu mohou získat významné osobnosti, které se zapsaly do podvědomí obyvatel v různých oblastech života. Cena nemůže být udělena in memoriam.

Poprvé udělil primátor města cenu významné osobnosti v roce 2009. Tehdy ocenění získali Rudolf Felzmann a Josef Waldmann. V dalším roce převzal ocenění Rytíř českého lékařského stavu Hugo Engelhart. Loni předal cenu primátor města Vladimíru Poskočilovi a Karlovi Lešanovském. „Cena statutárního města Děčín je především morální ocenění, poděkování a vyjádření úcty za celoživotní postoj, nebo práci. Je určena pro osobnosti, které se zasloužily o rozvoj města nebo jeho propagaci v různých oborech,“ řekl František Pelant, primátor města. Návrhy na toto ocenění mohou podat samotní občané, sdružení či instituce.

Statut Ceny statutárního města Děčín včetně pravidel pro podávání návrhů na cenu schválilo zastupitelstvo, které o udělení Ceny rozhoduje na základě doporučení komise. Podávat návrh může veřejnost do 30. září, a to písemně na adresu Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 405 38, nebo na e-mail: podatelna@mmdecin.cz, příp. pomocí webového formuláře na www.e-decin.cz.
Zdroj: Magistrát města Děčín

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: