Od 1. června do 31. října 2012 bude od 8.00 do 19.00 hod. veřejnosti zpřístupněna přehradní nádrž ve Chřibské. Zpřístupnění bude provedeno formou vyhlídky s odpočívadlem na levém břehu hráze. Přístupová trasa bude označena od komunikace vedoucí k nádrži a doplněna informačními tabulemi s mapami a se zásadami chování v blízkosti vodní nádrže s pitnou vodou.

Upozorňujeme na skutečnost, že v případě výrazného negativního ovlivnění provozu na vodním díle, při značném poškozování majetku a znečišťování okolí (nejen ochranných pásem) bude trasa s vyhlídkou okamžitě uzavřena. Dále bychom chtěli upozornit na to, že celé okolí vodního díla, včetně vyhlídky, bude monitorováno kamerovým systémem se záznamem.

Zdroj: Povodí Ohře, České Švýcarsko, o.p.s.