Španělská dáma se vrací do Děčína

Do Děčína se vrací jeden z nejcennějších obrazů, které Thunové ve svých sbírkách chovali.
Jedná se o portrét španělské infantky Marie Anny Habsburské (1606–1646), dcery krále Filipa III., která se roku 1631 stala manželkou budoucího císaře Ferdinanda III. Jeho vychovatelem a hofmistrem byl hrabě Kryštof Šimon Thun-Hohenstein, od roku 1628 majitel děčínského panství. Je velmi pravděpodobné, že právě on zakoupil portrét budoucí císařovny do jednoho ze svých sídel. Již od počátku si ho Thunové zřejmě velmi cenili, o čemž svědčí výrazně vyšší počet restaurátorských zásahů, než u ostatních obrazů z jejich sbírek. Na konci 19. století se hrabě František Thun vážně zabýval myšlenkou, zda nejde o dílo slavného malíře Diega Velázqueze. Roku 1898 ho proto zaslal k posouzení do Vídně. Znalec ovšem hraběte zpravil, že nejde přímo o mistrovo dílo, nýbrž o jeho velmi dobrou kopii. Počátkem 20. století portrét zdobil stěny pražského paláce rodiny Thunů v dnešní Nerudově ulici. Po jeho prodeji byl převezen do Děčína a následně do Jílového. Po 2. světové válce byl zkonfiskován a odvezen do Prahy, kde se téměř okamžitě dostal do sbírek Národní galerie.

Od roku 1977 se stal součástí sbírky starého umění na zámku Nelahozeves. Otázku možného autorství Diega Velázqueze o rok později znovu otevřel historik umění Pavel Štěpánek, který na základě uměnovědného rozboru přisoudil autorství Velázquezově dílně. V průběhu roku 2010 došlo k dohodě mezi Sbírkou starého umění Národní galerie a Zámkem Děčín, p. o. o možné zápůjčce souboru obrazů, které původně patřily do thunovských zámeckých sbírek. Jako první byl vybrán právě portrét „španělské dámy“.

Jeho restaurování umožnil příspěvek britské nadace The Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks a také finanční dary řady jednotlivců, kteří podpořili veřejnou sbírku na restaurování zámeckého mobiliáře. Obnovy portrétu se ujal zkušený restaurátor Jiří Brodský. Již první sondy odhalily rozsáhlé poškození obrazu v minulosti. Plátno například nese jasné stopy po sečných ranách způsobených zřejmě šavlí. Právě značné množství pozdějších opravných zásahů prozatím neumožňuje definitivně stanovit autorství. Po dokončení všech prací bude obraz představen veřejnosti na slavnostním odhalení 23. 2. v 18 hodin.

[FŠ, MV]
Zdroj: www.zamekdecin.cz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)